Obiective majore:

Extinderea transferului de cunoștințe și tehnologii în domeniul Materiale între un institut național de cercetare - mediul public și întreprinderi interesate - mediul privat;

Promovarea investițiilor în C&I;

Obiective specifice:

 • Identificarea nevoilor de cercetare ale întreprinderilor interesate sa beneficieze de transfer de cunostinte în domeniul Materiale cu aplicații de nișă ale economiei
 • Instruirea personalului INOE 2000, Filiala ICIA, din echipa proiectului, privind modalitățile și căile de realizare a transferului de cunoștințe către întreprinderi interesate
 • Organizarea de întâlniri individuale cu întreprinderile interesate și de evenimente tematice
 • Acordarea accesului întreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele INOE 2000, filiala ICIA, utilizabile în domeniul prelucrării și caracterizării produselor pe bază de zeoliți
 • Derularea de activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală contractuale, executate de către ICIA Cluj-Napoca pentru întreprinderi interesate
 • Cercetări de piață pentru întreprinderile din consorțiu în vederea implementării unor produse dezvoltare/realizate în colaborare
 • Oferirea de servicii de testare și certificare a calității produselor pentru întreprinderi
 • Realizarea unor activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între INOE 2000, Filiala ICIA și întreprinderile interesate pentru obținerea de tehnologii sau produse noi pe bază de material zeolitic
 • Diseminarea rezultatelor și protejarea drepturilor de proprietate industrială/intelectuală

Rezultate previzionate:

 • Oferta de expertiză și rezultate ICIA în domeniul zeoliților
 • Nevoi și cerințe întreprinderi identificate, în acord cu oferta de expertiză ICIA
 • Evenimente tematice în domeniul „Accesul întreprinderilor la surse de finanțare a CDI”, „Obținerea, protejarea și comercializarea drepturilor de proprietate industrială”, „Utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin”
 • Personal ICIA instruit în acord cu cerințele activității A
 • Noi potențiali beneficiari ai transferului de cunoștințe identificați
 • Modele experimentale, testări, documentații tehnice, prototip pentru noi produse și tehnologii bazate pe utilizarea zeoliților naturali
 • Rezultate diseminate și drepturi de proprietate industrială/intelectuală protejate

Data de începere: 01.09.2016
Perioada de implementare: 01.09.2016 – 31.08.2022

Intreprinderile interesate să beneficieze de transfer de cunoștințe / servicii de cercetare, beneficiind de sprijin financiar nerambursabil, sunt rugați să își exprime interesul și să ne contacteze în acest scop. Informații despre acest tip de proiect pot fi găsite în Ghidul Solicitantului (Secțiunea G) disponibil la adresa web: http://www.poc.research.ro/actiuni-1-2-3.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială la Uniunii Europene sau a Guvernului României.