Apel Expresii de interes proiecte pentru contractarea activitatilor de tip D in cadrul Proiectului TREND INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000, cu sediul in Magurele Str. Atomistilor nr. 409, Judetul Ilfov, prin Filiala ICIA Cluj-Napoca, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Donath nr. 67, jud. Cluj, lanseaza invitatia intreprinderilor interesate sa beneficieze de transfer de cunostinte in cadrul proiectului „Realizarea transferului de cunostinte acumulate si tehnologii dezvoltate de INCDO-INOE 2000, Filiala ICIA in domeniul Materiale pentru implementarea lor la intreprinderi din Romania, TREND” sa transmita o Expresie de Interes, semnata si stampilata, conform formularului pe care il puteti regasi la adresa Expresie de Interes.

Pentru a se asigura transferul eficient de cunostinte, dupa primirea unei Expresii de interes de la o intreprindere urmeaza realizarea unor activitati de tip A2 Asistenta directa acordata intreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiza ce se potriveste cu nevoile si cerintele lor si A3 Organizarea de intalniri individuale cu intreprinderile sau organizarea de evenimente tematice.

COMPETITIE CONTRACTE SUBSIDIARE TIP D

A fost elaborata metodologia de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte in vederea accesarii fondurilor publice sub forma ajutor de stat de catre beneficiarii intreprinderi mici si mijlocii in cadrul proiectului TREND.

Criteriile de verificare a conformitatii administrative, criteriile de verificare a eligibilitatii intreprinderii, verificarea eligibilitatii propunerii de proiect sunt detaliate in metodologia de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte.

Evaluarea tehnico-economica se realizeaza pe baza criteriilor de selectie detaliate in Fisa de evaluare. Detalierea criteriilor care stau la baza stabilirii punctajelor sunt prezentate in Metodologia de evaluare.

Apelul este continuu si va ramane deschis pana la epuizarea fondurilor alocate acestor activitati.

Se re-lanseaza anuntul de invitatie a intreprinderilor interesate sa beneficieze de transfer de cunostinte in cadrul proiectului TREND, de a transmite o Expresie de Interes. Transmiterea acestora se face continuu, pana la epuizarea fondurilor disponibile. La formularea Expresiei de interes trebuie sa se tina cont de oferta de expertiza si rezultate a ICIA, si care poate fi regasita la: http://trend.icia.ro/files/expertiza_si_rezultate_ICIA.pdf.

Dupa transmiterea unei Expresii de Interes, se vor organiza intalniri individuale cu membri ai echipei de implementare/management, pentru realizarea acelorasi activitati de tip A - Asistenta directa acordata intreprinderilor pentru identificarea din oferta de expertiza ce se potriveste cu nevoile si cerintele acestora (audit tehnologic, analiza SWOT, studiu diagnostic, analiza costului afacerii) si planuri de lucru pentru fiecare tematica. Pentru intreprinderile care si-au exprimat deja interesul de a participa la activitati in cadrul proiectului, ca urmare a anunturilor anterioare pe site-ul proiectului, la evaluarea propunerilor de proiect se iau in considerare Expresiile de Interes deja transmise si analizele individuale realizate deja in proiect si planurile de lucru elaborate in cadrul activitatilor de tip A.

Dupa efectuarea activitatilor de tip A, intreprinderile sunt invitate sa transmita propuneri de proiecte, elaborate conform formatului din Anexa 1 la Modelul de Contract subsidiar - activitati de tip D. Pentru evaluarea proiectelor, intreprinderea va transmite documentele solicitate in Anexele 1 – 4 la Metodologia de selectie, care se pot descarca in format editabil mai jos, precum si toate documentele necesare evaluarii administrative, precizate in Metodologia de selectie si in Instructiunea 8962/30.06.2018.

Cheltuielile aferente activitatilor din propunerile de proiecte sunt considerate eligibile daca sunt in conformitate cu Ghidul Solicitantului sectiunea G - Cod competitie POC-A1-A1.2.3-G-2015. Modul de acordare a schemei de ajutor de stat este detaliata in Ghidul solicitantului.

Invitam intreprinderile interesate sa transmita la adresa de mai jos propuneri de proiecte, elaborate conform formatului din Anexa 1 la Modelul de Contract subsidiar - activitati de tip D, documentele solicitate in Anexele 1 – 4 la Metodologia de selectie, care se pot descarca in format editabil mai jos, precum si toate documentele necesare evaluarii administrative, precizate in Metodologia de selectie si in Instructiunea 8962/30.06.2018, în regim continuu, până la epuizarea fondurilor. Evaluarea propunerilor se va face conform criteriilor prezentate in Metodologia de selectie si evaluare.

Evaluarea si selectia propunerilor de proiecte se va realiza dupa urmatorul calendar:

 • Primire Propuneri de proiect in formatul Anexei 1 la contractul subsidiar, impreuna cu documentele adminstrative — Depunere continua pana la epuizarea fondurilor, conform bugetului pentru activitati de tip D
 • Evaluare eligibiliate administrativa — Maxim 20 zile lucratoare de la data inregistrarii propunerilor
 • Evaluare tehnico-economica propuneri — Maxim 5 zile lucratoare de la data evaluarii administrative
 • Primire contestatii/Raspuns la contestatii — 5 zile lucratoare de la data transmiterii rezultatelor
 • Contractare si transmitere dosare contracte subsidiare OI pentru verificare/aprobare

Perioada de derulare a proiectelor nu poate depasi 31.08.2022.

Propunerea de proiect trebuie sa respecte formatul Anexei 1 la Modelul de Contract subsidiar - activitati de tip D. Pentru evaluarea proiectelor, intreprinderea va transmite documentele solicitate in Anexele 1 – 4 la Metodologia de selectie, care se pot descarca in format editabil mai jos, precum si toate documentele necesare evaluarii administrative, precizate in Metodologia de selectie si in Instructiunea 8962/30.06.2018.

Cheltuielile aferente activitatilor din propunerile de proiecte sunt considerate eligibile daca sunt in conformitate cu Ghidul Solicitantului sectiunea G - Cod competitie POC-A1-A1.2.3-G-2015. Modul de acordare a schemei de ajutor de stat este detaliata in Ghidul solicitantului.

Expresiile de interes si propunerile de proiect se vor transmite prin e-mail la adresa icia@icia.ro sau marin.senila@icia.ro in atentia director de proiect Dr. chim. Marin Senila, sau se vor depune la secretariatul ICIA Cluj-Napoca din str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, tel: 0264-420.590, fax 0264-420.667, cod postal 400293.

Propunerile de proiecte vor fi insotite de declaratiile incluse in modelul de contract de mai sus si de documentele solicitate prin instructiunea 8962/30.06.2017.

Mai multe informatii despre modul de desfasurare a procesului de selectie se regasesc in instructiunea 8962/30.06.2017 privind verificarea intreprinderii de catre organizatia de cercetare, in cazul Parteneriate pentru transfer de cunostinte.

Bugetul proiectului, pentru proiectele de tip D, exprimat prin valoarea asistentei financiare nerambursabile este de: 9.834.440 lei

LISTA CONTRACTELOR DE TIP D IN ATRIBUITE:

 • Instalatie cu filtre pe baza de zeoliti cu dispozitiv de monitorizare si comanda a proceselor de filtrare prin internet si telefonie mobila
  SC ELECTRONIC APRIL, APARATURA ELECTRONICA SPECIALA SRL Cluj-Napoca - S1/14.07.2017/1.200.000 lei
 • Obtinere material absorbant pe baza de material zeolitic pentru retinerea amoniului si hidrogenului sulfurat din medii contaminate; Obtinere material absorbant pe baza de material zeolitic pentru absorbtia hidrocarburilor din medii contaminate; Realizarea filtre pe baza de zeoliti pentru retinerea unor contaminanti specifici (Fe, Mn) pentru potabilizarea apelor la statiile de tratare; Obtinere ingrasamant complex prin absorbtia substantelor nutritive si a pesticidelor in structura tufului vulcanic zeolitic; obtinere material filtrant pe baza de pe baza de material zeolitic pentru metale grele si substante radioactive
  ZEOLITES PRODUCTION SA, Rupea, jud. Brasov - S2/28.07.2017/1.800.000 lei
 • Material filtrant din zeoliti pentru purificarea unor produse alimentare (filtrarea berii) cu caracteristici imbunatatite
  SC UTCHIM SRL Ramnicu ValceaS3/28.09.2018/1.200.000 lei
 • Material pe baza de zeoliti pentru eliminarea mirosurilor si reducerea umiditatii
  SC ENVIRO NATURALS AGRO SRL Bucuresti - S4/15.03.2019 / 1.000.000 lei
 • Tehnologie destinata imbunatatirii proprietatilor minereului de tuf zeolitic, in vederea cresterii eficientei de valorificare a acestuia
  SC MINESA SA Cluj-Napoca - S5/28.03.2019 / 1.000.000 lei
 • Instalatie de filtrare automatizata cu filtre pe baza de zeoliti pentru statii de tratare a apelor industriale
  S6/25.03.2020 / 1.200.000 lei

Depunere continuua pana la epuizarea fondurilor, conform bugetului.

Documente aferente apelului de proiecte:

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa de e-mail la adresa icia@icia.ro sau marin.senila@icia.ro in atentia director de proiect Dr. chim. Marin Senila, sau tel: 0264-420.590, fax 0264-420.667.

Proiectul (număr de înregistrare electronică P_40_236), cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 7/01.09.2016 încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în calitate de Organism Intermediar pentru Axa prioritara 1-“ Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor”, ACTIUNE 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 14.107.115 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 12.741.313 lei şi se implementează la INCDO-INOE 2000, Filiala ICIA în localitatea Cluj – Napoca, Str. Donath, nr. 67.

Obiectivul principal al proiectului este transferul cunoştinţelor dobândite de INCDO-INOE 2000, Filiala ICIA Cluj-Napoca în domeniul Materiale către întreprinderile care îşi dezvoltă afaceri cerute de piaţă în domeniul zeoliţilor, pentru valorificarea superioară a tufului vulcanic zeolitic existent în depozite din România.

Proiectul TREND, continuă şi dezvoltă la o scară mai largă cercetările realizate de către INCDO-INOE 2000, Filiala ICIA Cluj-Napoca, în proiecte anterioare în domeniul utilizării zeoliţilor. TREND reprezintă o oportunitate reală pentru favorizarea schimburilor reciproce între cercetare şi mediul privat.

Rezultate estimate: tehnologii şi/sau produse noi pe bază de material zeolitic realizate în colaborare efectivă între ICIA şi întreprinderile interesate, dezvoltarea competenţelor de cercetare ale IMM-urilor participante în proiect, creșterea profitului afacerilor proprii prin realizarea unor produse inovative pe bază de material zeolitic.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială la Uniunii Europene sau a Guvernului României.